Duracell

Регистрирай се за участие


Политика за поверителност и използване на “бисквитки”


ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

Парида ЕООД (наричано по-долу „Парида“ или „ние“) уважава правото на поверителност на посетителите в нашия уебсайт и предприема всички съответни мерки за защитата на техните лични данни.

В настоящата политика, заедно с общите условия за ползване на нашия уебсайт (и всички други документи, споменати в тях), са изложени принципите, въз основа на които ще обработваме всички събрани от нас или предоставени от Вас лични данни.

С ползването на нашия уебсайт, ние Ви информираме за настоящата Политика за поверителност и нашето отношение към Вашите лични данни.

Прочетете внимателно информацията по-долу, за да се запознаете с нашите възгледи и практики относно Вашите лични данни и как ще боравим с тях. Администраторът на лични данни е „Парида“, като дружеството обработва събраните лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

1. Можем да събираме и обработваме следните данни:

а) Данни за Вашите посещения на сайта ни, включително, но не само, данни за трафика, местоположението и други комуникационни данни и ресурсите, които ползвате на сайта.

б) Ако се свържете с нас, можем да запазим копие от кореспонденцията с цел защита на наши права в законово установените срокове;

2. Ползване на IP адреси

Адресът по интернет протокол (Internet Protocol, IP) представлява поредица от цифри, която автоматично се задава на Вашия компютър при всяко влизане в системата на Вашия доставчик на интернет услуги. Уеб сървърите автоматично разпознават Вашия компютър по IP адреса, който му е зададен по време на интернет сесията Ви.

Парида или трети лица, действащи от името на дружеството, могат да събират информация за Вашия компютър, включително, при възможност, IP адреси, операционна система и използван браузър, за целите на системната администрация и за анализ на използването на нашия сайт. Обикновено не свързваме IP адреса на потребителя с данни, които разкриват самоличността на потребителя, което означава, че се записва сесията на всеки потребител, но самият потребител остава анонимен за нас. Въпреки това можем да използваме IP адреси за идентифициране на потребители на нашия сайт, когато преценим, че това е необходимо с цел осигуряване спазването на нашите Общи условия за ползване или за защита на нашата услуга, уебсайт или потребители.

3. “Бисквитки”

“Бисквитките” са малки текстови файлове, запазвани на Вашия компютър от уебсайтовете, които посещавате. Те са широко използвани с цел осигуряване функционалността на уебсайтовете или повишаване на ефективността им, както и за да предават информация на собствениците на съответния уебсайт. Ето по-подробна информация за “бисквитките”, които може да използваме, и за какви цели:

“Бисквитка”: token

Наименование: token

Тази “бисквитка” се използва за разпознаване на потребители, които са влезли в системата. Тези потребители имат директен достъп до съдържанието на уебсайта.

“Бисквитка”: accessCode

Наименование: accessCode

Тази “бисквитка” се използва за разпознаване на потребители, които вече са въвеждали валиден код за достъп. За тях проверката на кода за достъп се пропуска при повторно посещение на уебсайта.

“Бисквитка”: accountActivateStep

Наименование: accountActivateStep

Тази “бисквитка” улеснява процеса на активиране за потребителите. Тя запазва актуалната стъпка от процеса на активиране, така че някои стъпки да бъдат прескочени, в случай че потребителят затвори браузъра.

“Бисквитка”: accountActivateStepToken

Наименование: accountActivateStepToken

Тази “бисквитка” съхранява маркера, който се използва при процеса на активиране. Използва се за разпознаване на потребителя и за показване на точната стъпка по време на процеса на активиране.

Съгласно приложимото законодателство, при посещение на сайта ни, ще бъдете запитани дали желаете да получавате „бисквитки“, като всеки потребител има възможност да приеме, или откаже приемането на такива бисквитки. Можете по всяко време да блокирате “бисквитките”, като активирате настройката във Вашия браузър, която Ви позволява да откажете приемането на всички или само на някои “бисквитки”. Ако обаче откажете да приемате „бисквитки“ или по-късно решите да използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички “бисквитки” (включително такива от критично значение), може да нямате достъп до всички части на нашия уебсайт. За да научите повече относно “бисквитките”, включително да видите какви “бисквитки” са зададени и как да ги управлявате и изтривате, посетете www.allaboutcookies.org.

4. Къде съхраняваме Вашите лични данни

Събраната от Вашия компютър информация ще се съхранява на наши защитени сървъри, находящи се в гр. София. Тя може да бъде обработвана от служители на „Парида“, както и да бъде предоставяна на трети лица, в или извън ЕИП, които работят за някой от нашите контрагенти за целите на промоционална кампания “Duracell Running Bunny“ 2018. Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхраняване или обработване. Ние ще предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме, че данните Ви са защитени и се обработват в съответствие с Политиката за поверителност.

Ваша е отговорността да пазите в тайна дадената Ви или избраната от Вас парола при регистрация в нашия уебсайт или за достъп до него. Молим Ви да не споделяте тази парола с никого.

За съжаление преносът на информация по интернет не е напълно защитен. Въпреки че ще направим всичко възможно да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, пренесени до нашия уебсайт; всякакъв пренос на данни е на Ваш риск. След като получим Вашата информация, винаги прилагаме строги процедури и функции за защита за предотвратяване на неупълномощен достъп до нея.

5. Как използваме и съхраняваме информацията за Вас

Няма да използваме Вашите данни за маркетингови дейности или други цели освен изрично посочените по-долу. Можем да използваме Вашите данни:

а) за да представяме съдържанието на нашия уебсайт по възможно най-ефикасен начин за Вас и Вашия компютър;

б) за да Ви уведомяваме за нови актуализации на нашия уебсайт.

Пазарни проучвания / анкети – когато решим да проведем анкета или пазарно проучване, които използваме за вътрешнофирмени изследвания, можем да ангажираме независим професионален изпълнител на услуги единствено с цел провеждане на тази анкета или пазарно проучване от наше име. Целта е да се запази анонимността на участниците и да се осигури обективността на проучването. В подобен случай ще се свържем с Вас, за да получим съгласието Ви, преди да препратим Вашите данни на доставчика.

Докога съхраняваме информацията ви

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

6. Оповестяване на Вашите данни

Възможно е да разкрием Вашите лични данни на трети лица (по смисъла на Закона за защита на личните данни) само при следните обстоятелства:

а. външни изпълнители на услуги, които действат от името на „Парида“ и които са обвързани със същите законови задължения за поверителност и защита на личните данни;

б. ако сме задължени по закон да оповестим Вашите данни, например в случаи на съобщаване на нежелани лекарствени реакции или за целите на налагането или прилагането на нашите общи условия за ползване и за защита на нашите или на други права или собственост.

Във всички случаи обаче, Парида ще спазва всички законови изисквания с цел защита на личните Ви данни и ще осигурява адекватни нива на защитата им.

7. Външни уебсайтове

В нашият уебсайт може периодично да се публикуват връзки към и от външни уебсайтове. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, трябва да имате предвид, че те имат свои собствени политики за поверителност и че ние не носим отговорност за тях. Прочетете техните политики, преди да предоставите свои лични данни на тези уебсайтове.

8. Достъп до информация, право на жалба срещу обработка

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време може да поискате от „Парида“ да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранявани за вас. Може също така да изискате „Парида“ да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.

По всяко време може да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо „Парида“.

Можете да упражните гореизброените права, чрез писмено заявление на адрес гр. София, бул. Цветан Лазаров 11А, или на e-mail адрес office@parida.net, като заявлението следва да бъде подадено лично от Вас или от изрично упълномощено от Вас лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните Ви, до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Част от правата Ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

9. Оттегляне на съгласие

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си с условията на настоящата Политика за поверителност и да преустановите ползването на уебсайта от Ваша страна. При получаване на такова искане Вашите лични данни ще бъдат заличени при първа възможност и Вашият достъп до нашия уебсайт ще бъде прекъснат.

10. Промени в политиката за поверителност

Възможно е да променяме настоящата политика за поверителност и Ви препоръчваме периодично да я разглеждате, за да сте наясно как поддържаме защитата на личните данни, които събираме. Ползването на уебсайта от Ваша страна представлява съгласие с Политиката за поверителност и нейните актуализации.

11. Връзка с нас

За всякакви въпроси, коментари и искания относно настоящата Политика за поверителност или други материали, публикувани на нашия уебсайт, се обръщайте на адрес: гр. София, Бул. Цветан Лазаров 11А, телефон: 070020733

Ако имате въпроси по отношение защита на данните, можете да се обърнете към нашето Длъжностно лице по защита на данните:

Павел Филипов
гр. София, бул. Цветан Лазаров 11А
e-mail: office@parida.net
Тел: 070020733