Duracell

Печеливши

Г.П. – 0877954***
М.В. – 0883348***
Д.В. – 0884204***
Н.К. – 0885618***
Е.П. – 0888884***
Предвид защита на личните данни печелившите са публикувани с инициали на първите букви от имената и непълен телефонен номер.